top of page

LAYOUTS ROLL OUT

De concept layout kan nu dienen als kapstok voor het maken van de concrete layouts in fysieke panden op lokatie.

Door de uitgangspunten van de concept layout (en het concept) in iedere fysieke winkel duidelijk naar voren te laten komen worden zowel het merk als de winkel krachtig en eenduidig in het straatbeeld.

Bij de fysieke roll out lokaties wordt tevens ingezoomd op invloeden die specifiek interessant zijn voor de gekozen lokatie.

MIJN ROL

# Rolling Out

bottom of page